PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Một số thí nghiệm thường gặp
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ - Bảng biểu – Đồ thị

Bài 5. Câu hỏi về các bước thí nghiệm (Phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 423

Chưa có thông báo nào