[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền độc lập _ di truyền liên kết hoàn toàn
  • Di truyền độc lập _ di truyền liên kết không hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 33: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 3) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài giảng:

+ Di truyền độc lập _ di truyền liên kết hoàn toàn
+ Di truyền độc lập _ di truyền liên kết không hoàn toàn
Chú ý: Bài giảng này không có TLBG

Chưa có thông báo nào