[Sinh học 9] Chuyên đề Các thí nghiệm của Menden

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm của Menđen
  • Biến dị tổ hợp
  • giải thích kết quả thí nghiệm
  • Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập
Nhấn để bật tiếng
X

Lai hai cặp tính trạng

Lai 2 cặp tính trạng

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen
+ Biến dị tổ hợp
+ Giải thích kết quả thí nghiệm
+ Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Chưa có thông báo nào