[Sinh học 9] Chuyên đề ADN và gen

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm
  • Cấu trúc hóa học của ADN
  • Nguyên tắc bổ sung
Nhấn để bật tiếng
X

ADN

ADN

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 15

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm
+ Cấu trúc hóa học của ADN
+ Nguyên tắc bổ sung

Chưa có thông báo nào