[Sinh học 9] Chuyên đề ADN và gen

  Mục lục bài giảng
  • ADN được tạo ra như thế nào?
  • Bản chất của GEN
  • Chức năng ADN/ARN
Nhấn để bật tiếng
X

ADN và bản chất của gen, mối quan hệ giữa gen và ARN

ADN và bản chất của gen; Mối quan hệ giữa gen và ARN

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 5

Nội dung bài giảng:

+ ADN được tạo ra như thế nào?
+ Bản chất của gen
+ Chức năng ADN/ARN
Chú ý: ở clip 1, 4 phút 20: mạch bổ sung cô Hà viết nhầm, X-G, G-X (chứ không phải X-X, G-G)
clip 4: thành phần hóa học ARN: C, H, O, N, P

Chưa có thông báo nào