[Sinh học 9] Chuyên đề Biến dị

  Mục lục bài giảng
  • Thể dị bội
  • Thể đa bội (Phần sự hình thành thể đa bội - THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng NST

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3

Nội dung bài giảng:

+ Đột biến dị bội
+ Đột biến đa bội

Chưa có thông báo nào