[Sinh học 9] Chuyên đề Ứng dụng di truyền

  Mục lục bài giảng
  • CN Tế bào
  • CN Gen
Nhấn để bật tiếng
X

Công nghệ tế bào và Công nghệ gen

Công nghệ tế bào; công nghệ gen

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3

Nội dung bài giảng:

+ Công nghệ tế bào
+ Công nghệ gen

Chưa có thông báo nào