[Sinh học 9] Chuyên đề Ứng dụng di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Thực vật - THAM KHẢO
  • Động vật - THAM KHẢO
Nhấn để bật tiếng
X

Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn, tìm hiểu thành tựu chọn giống

Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 0

Nội dung bài giảng:

Thực hiện giao phối ở động vật, thực vật.
Bài thực hành không có bài tập tự luyện.

Chưa có thông báo nào