[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • Tính đơn điệu của hàm hợp
    • Dạng 1
    • Dạng 2
  • Cực trị của hàm hợp
    • VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Các dạng toán về hàm hợp (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào