[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1 - 3
  • VD 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

Bất phương trình logarit

Bất phương trình logarit

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4

Lưu ý: Trong ví dụ 4, thầy xét thiếu điều kiện dẫn đến đáp án cuối cùng bị sai. Các em sửa kết quả cuối cùng thành \[\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{3} < x < 2\\ x \ne 1 \end{array} \right.\]

Chưa có thông báo nào