[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân

  Mục lục bài giảng
  • VD1, 2
  • VD3-6
  • VD7-9
  • VD10
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên hàm

Phương pháp đổi biến số

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 1

Lưu ý: Trong clip 03, thầy thay nhầm kết quả cuối cùng của \[{I_8}\]. Các em sửa thành \[{I_8} = 2\left( {\frac{{\sqrt {{{\left( {{e^x} - 3} \right)}^3}} }}{3} + 3\sqrt {{e^x} - 3} } \right) + C\]

Chưa có thông báo nào