[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào