[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Hình học Oxyz

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2, 3
  • VD4
  • VD5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình mặt cầu

Phương trình mặt cầu

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào