[Vật lí 9] Chuyên đề Điện từ học

  Mục lục bài giảng
  • Sự hao phí điện năng
  • Cách làm giảm hao phí
Nhấn để bật tiếng
X

Truyền tải điện năng đi xa.

Lý thuyết truyền tải điện năng đi xa

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào