[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Các tật của mắt
Nhấn để bật tiếng
X

Mắt cận và mắt lão

Mắt cận và mắt lão

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 9

Chưa có thông báo nào