[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng âm

Bài 2: Bài tập sóng âm

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào