[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Công suất tức thời
  • 2) Công suất trung bình
Nhấn để bật tiếng
X

Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 1: Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào