[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động và sóng điện từ

  Mục lục bài giảng
  • 1) Dùng sóng điện từ cao tần
  • 2) Biến điệu
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 1: Nguyên tắc truyền thông tin bằng sóng điện từ

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào