10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • câu 1-2
  • câu 3-4
  • Câu 5-8
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 3: HỖN CHIẾN KẾ

Bài 3.Liên hoàn kế P3

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 125

Các em hãy cùng cô Dương Thu Hà sử dụng Liên hoàn kế để giải quyết dạng bài tập tính tỉ lệ một kiểu hình nhất định ở đời con nhé.

Chưa có thông báo nào