Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
Nhấn để bật tiếng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 3: Căn bậc hai

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.811

Chưa có thông báo nào