Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 3: Căn bậc hai

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (25)

X