Học Toán từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, tiếp tuyến của đương tròn
  • Một số loại góc đặc biệt
  • Tam giác nội tiếp đương tròn, đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Bài 6: Đường tròn

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 377

Chưa có thông báo nào