HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • The past tense - form
  • Usage
  • The past continuous tense
  • The past perfect tense
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 10: Verbs - the Past Tenses - part 1

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.269

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 10: Verbs - The Past tenses.
- Cung cấp các ví dụ minh họa, các cấu trúc câu liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập và trao đổi bài với Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào