HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên âm đôi: /iə/; /uə/; /ai/; /oi/
  • Nguyên âm đôi: /əu/; /eə/
  • Nguyên âm đôi: /au/; /ei/
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: PRONUNCIATION

Unit 1: Vowels - Diphthongs

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.742


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp kiến thức về Unit 1: Vowels -Diphthongs.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập đầy đủ, trao đổi bài cùng Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào