10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3, 4
  • VD 5
Nhấn để bật tiếng

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 11: Phương trình vô tỷ

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2.004

Chưa có thông báo nào