PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quá trình tiến hóa
  • Các bằng chứng tiến hóa
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Bài 7: Tiến hóa: 40 phút – 4 tỷ năm

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 942

Nội dung bài giảng:

+ Sự phát sinh sự sống
+ Sự phát triển sự sống qua các đại địa chất
+ Các bằng chứng tiến hóa

Chưa có thông báo nào