HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1- 3
  • Bài 4- 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về tình cảm gia đình

Bài 05: Thơ về tình cảm gia đình (Phần 5)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 752

Nội dung bài học:

Thơ về tình cảm gia đình ( Phần 5) giải quyết các bài tập ở dạng đề cảm nhận về một chi tiết nghệ thuật hoặc một nét đặc sắc của tác phẩm. Hệ thống bài tập gồm 6 bài tập từ bài 1 đến bài 6.
Khi học cần lưu ý:
- Học bài cũ ở nhà.
- Chuẩn bị sẵn các bài tập ở nhà.
- Chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ.
Chúc các em học tập hiệu quả!

Chưa có thông báo nào