PEN-I Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
 • Đọc hiểu
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
 • Câu viết đoạn văn
  • Yêu cầu
  • Giải thích
  • Bình luận
  • Bài học
Nhấn để bật tiếng

Đề số 05

Bài giảng chữa phần Đọc hiểu và câu viết đoạn văn

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 662

Chưa có thông báo nào