PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1945 đến 1950
  • Giai đoạn 1950 đến 2000
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 9: Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.920


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ở Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 2000.
  • Phân tích những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước ở Ấn Độ trên các mặt kinh tế, chính trị, đối ngoại, khoa học - kĩ thuật đến năm 2000.

Chưa có thông báo nào