PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 10: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Đông Nam Á và Ấn Độ)

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN và Ấn Độ trong giai đoạn sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Trao đổi bài (0)

X