PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 23 - 26
  • Câu 27 - 32
Bài 10: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Đông Nam Á và Ấn Độ) sẽ được mở vào ngày 17/05/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 10: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Đông Nam Á và Ấn Độ)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.000

- Hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN và Ấn Độ trong giai đoạn sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Chưa có thông báo nào