PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các nước châu Phi
  • Các nước Mĩ Latinh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 11: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (1945 -2000).

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 2.582


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy một số vấn đề liên quan đến quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi và khu vực Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000
  • Đính chính: Phút 28.11 clip 1, GV nói nhầm năm 1991, N.Manđêla được trả tự do, đính chính năm 1990 ông được trả tự do

Chưa có thông báo nào