PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 11: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (1945 -2000).

Độ dài: 63 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy một số vấn đề liên quan đến quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi và khu vực Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các nước châu Phi
  • Các nước Mĩ Latinh
X