PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các nước châu Phi
  • Các nước Mĩ Latinh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 11: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (1945 -2000).

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 2.316


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy một số vấn đề liên quan đến quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi và khu vực Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000
  • Đính chính: Phút 28.11 clip 1, GV nói nhầm năm 1991, N.Manđêla được trả tự do, đính chính năm 1990 ông được trả tự do

Chưa có thông báo nào