PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 33 - 42
  • Câu 43 - 57
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 12: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần về các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Châu Phi, Mĩ Latinh).

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.489

Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung về các nước châu Phi, Mĩ Latinh trong giai đoạn sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 2000

Chưa có thông báo nào