PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 10
  • Câu 11 - 20
  • Câu 21 - 30
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 2: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 -1925).

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 2.288

- Hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 - 1930

- Sự phân hóa xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai
- Những phong trào cách mạng trong và ngoài nước giai đoạn 1919 - 1930

Chưa có thông báo nào