PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 10
Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 -1930). sẽ được mở vào ngày 10/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 -1930).

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 802

- Bài giảng giúp học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung kiến thức về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1930)

- Hướng dẫn học sinh nhớ, hiểu được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ đó đánh giá công lao của Người với cách mạng Việt Nam

Chưa có thông báo nào