PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 10
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 -1930).

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.271

- Bài giảng giúp học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung kiến thức về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1930)

- Hướng dẫn học sinh nhớ, hiểu được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ đó đánh giá công lao của Người với cách mạng Việt Nam

Chưa có thông báo nào