PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang
  • Xây dựng căn cứ địa cách mạng
  • Từ cao trào kháng Nhật cứu nước đến Tuyên ngôn độc lập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 14: Công lao của Nguyễn Ái Quốc từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.818

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám:

+ Chuẩn bị về lực lượng chính trị, quân sự
+ Chuẩn bị về căn cứ địa cách mạng
- Giúp học sinh tìm hiểu quá trình từ cao trào kháng Nhật cứu nước đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám

Chưa có thông báo nào