PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh
  • Diễn biến của Cách mạng tháng Tám
  • Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 15: Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng thế giới?

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.338


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề liên quan đến tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
  • Phân tích rõ thời cơ "ngàn năm có một" và quá trình Việt Minh chớp thời cơ để tiến hành tổng khởi nghĩa tháng tám 1945.
  • Diễn biến của cách mạng tháng Tám tại một số thành phố lớn ở Việt Nam: Hà Nội Sài Gòn, Huế..và một số địa phương khác trên cả nước.

Chưa có thông báo nào