PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 16: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Cao trào kháng Nhật cứu nước (giữa tháng 3 đến tháng 8 - 1945).

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

- Hệ thống hóa các đơn vị kiến thức về nội dung Cao trào kháng Nhật cứu nước thông qua hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm từ dễ đến khó.

- Hướng dẫn HS cách làm các dạng bài trắc nghiệm, đưa ra giải thích chính xác về lí do chọn đáp án đúng, loại bỏ phương án sai

Trao đổi bài (0)

X