PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình Việt Nam những năm sau CMT8
  • Sách lược giải quyết khó khăn của Đảng và Chính phủ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 18: Tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.900


  • Hướng dẫn các em các vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam những ngày đầu sau CMT8 đặc biệt là tập trung làm rõ những khó khăn chồng chất cũng như phương án giải quyết vấn đề giặc đói, dốt và giặc ngoại xâm của những người đứng đầu Đảng và Chính phủ VNDCCH non trẻ.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Chưa có thông báo nào