PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình kinh tế xã hội ấn độ nửa sau thế kỉ XIX
  • Cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857-1859)
  • Đảng quốc đại phong trào dân tộc (1885-1908)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 3: Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 721

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về tình hình Ấn Độ trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.


Chưa có thông báo nào