PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các nước đế quốc xâm lược TQ
  • Cách mạng Tân hợi 1911
  • Các sự kiện và tính chất cách mạng Tân Hợi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 5: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 574

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Trung Quốc những năm cuối thế kỉ XIX.

- Quá trình các nước đế quốc phương Tây xâu xé "cái bánh ngọt Trung Quốc"
- Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)

Chưa có thông báo nào