PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các nước đế quốc xâm lược TQ
  • Cách mạng Tân hợi 1911
  • Các sự kiện và tính chất cách mạng Tân Hợi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 5: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 609

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Trung Quốc những năm cuối thế kỉ XIX.

- Quá trình các nước đế quốc phương Tây xâu xé "cái bánh ngọt Trung Quốc"
- Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)

Chưa có thông báo nào