PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai - Oasinhton
  • Cao trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế cộng sản
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939) (THAM KHẢO)

Bài 14: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 623

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình hình thành trật tự thế giới Véc-xai - Oasinhtơn, cao trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế cộng sản.

Chưa có thông báo nào