PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quân đồng mình quay ra phản công
  • Kết cục của chiến tranh TG thứ 2
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (THAM KHẢO)

Bài 20: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 677

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai: quân Đồng minh phản công và kết cục của cuộc chiến.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào