PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quân đồng mình quay ra phản công
  • Kết cục của chiến tranh TG thứ 2
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (THAM KHẢO)

Bài 20: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 457

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai: quân Đồng minh phản công và kết cục của cuộc chiến.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào