PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc phản công quân pháp tại kinh thành huế của phaí chủ chiến
  • Các giai đoạn phát triển của phong trào cần vương
  • Khởi nghĩa Yên Thế (Tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 25: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 548

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần vương.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần vương.
- Ngoài phong trào Cần vương, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Yên Thế - cuộc khởi nghĩa tiêu biểu do giai cấp nông dân lãnh đạo.

Chưa có thông báo nào