PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc phản công quân pháp tại kinh thành huế của phaí chủ chiến
  • Các giai đoạn phát triển của phong trào cần vương
  • Khởi nghĩa Yên Thế (Tham khảo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 25: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 480

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần vương.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần vương.
- Ngoài phong trào Cần vương, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Yên Thế - cuộc khởi nghĩa tiêu biểu do giai cấp nông dân lãnh đạo.

Chưa có thông báo nào