PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 3: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp).

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khu vực địa hình đồng bằng trong các khu vực địa hình ở Việt Nam

- Tìm hiểu thế mạnh của thiên nhiên các khu vực địa hình, ảnh hưởng của nó với sự phát triển kinh tế.
- Hướng dẫn trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các khu vực địa hình
  • Lý thuyết và bài tập
X