PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các khu vực địa hình
  • Lý thuyết và bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 3: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp).

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.158

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khu vực địa hình đồng bằng trong các khu vực địa hình ở Việt Nam

- Tìm hiểu thế mạnh của thiên nhiên các khu vực địa hình, ảnh hưởng của nó với sự phát triển kinh tế.
- Hướng dẫn trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào