PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các khu vực địa hình
  • Lý thuyết và bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 3: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp).

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.842

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khu vực địa hình đồng bằng trong các khu vực địa hình ở Việt Nam

- Tìm hiểu thế mạnh của thiên nhiên các khu vực địa hình, ảnh hưởng của nó với sự phát triển kinh tế.
- Hướng dẫn trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào