PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về Biển Đông
  • Ảnh hưởng của biển đông đến thiên nhiên Việt Nam
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 4: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.579

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nét khái quát về biển Đông.

- Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam..
- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm.

Chưa có thông báo nào