PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 4: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nét khái quát về biển Đông.

- Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam..
- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về Biển Đông
  • Ảnh hưởng của biển đông đến thiên nhiên Việt Nam
  • Bài tập
X