PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sự chuyển dịch trong toàn bộ nền kinh tế
  • Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 14: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 896

- Hướng dẫn HS nắm vững các kiến thức về sự chuyển dịch trong toàn bộ kinh tế, sự chuyển dịch trong thành phần kinh tế và lãnh thổ kinh tế.

- Hướng dẫn làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào