PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sự chuyển dịch trong toàn bộ nền kinh tế
  • Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 14: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.126

- Hướng dẫn HS nắm vững các kiến thức về sự chuyển dịch trong toàn bộ kinh tế, sự chuyển dịch trong thành phần kinh tế và lãnh thổ kinh tế.

- Hướng dẫn làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào