PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 15: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS nắm các kiến thức về đặc điểm nền nông nghiệp nước ta : nền nông nghiệp nhiệt đới, nền nông nghiệp hàng hóa và sự chuyển dịch kinh tế nông thôn ở nước ta.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới
  • Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới, Bài tập
X