PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới
  • Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới, Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 15: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.040

- Hướng dẫn HS nắm các kiến thức về đặc điểm nền nông nghiệp nước ta : nền nông nghiệp nhiệt đới, nền nông nghiệp hàng hóa và sự chuyển dịch kinh tế nông thôn ở nước ta.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào