PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 22: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS hệ thống lại những kiến thức về phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc ở nước ta : những thể mạnh, hạn chế, tình hình phát triển, định hướng phát triển.

- Hướng dẫn HS làm một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ngành giao thông vận tải
  • Ngành thông tin liên lạc
X