PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Ngành giao thông vận tải
  • Ngành thông tin liên lạc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 22: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 533

- Hướng dẫn HS hệ thống lại những kiến thức về phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc ở nước ta : những thể mạnh, hạn chế, tình hình phát triển, định hướng phát triển.

- Hướng dẫn HS làm một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào