PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung. Khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện.
  • Trồng và chế biến cây công nghiệp, dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Chăn nuôi gia súc.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 24: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 921

- Hướng dẫn HS hệ thống lại những kiến thức về vấn đề khai thác thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Nêu những thế mạnh và hạn chế của vùng trong sự phát triển kinh tế, xã hội
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào