PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 24: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS hệ thống lại những kiến thức về vấn đề khai thác thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Nêu những thế mạnh và hạn chế của vùng trong sự phát triển kinh tế, xã hội
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung. Khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện.
  • Trồng và chế biến cây công nghiệp, dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Chăn nuôi gia súc.
X