PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Hình thành cơ cấu
    • Khai thác thế mạnh về lâm nghiệp
    • Khai thác tổng hợp ở trung du, đồng bằng, ven biển
    • Đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp
  • Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 26: Vấn đề phát triển KT - XH ở Bắc Trung Bộ

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 590

- Hệ thống hóa kiến thức về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ

- Khái quát những thế mạnh và hạn chế của vùng
- Quá trình hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư ngiệp
- Hình thành có cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Chưa có thông báo nào