PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Hình thành cơ cấu
    • Khai thác thế mạnh về lâm nghiệp
    • Khai thác tổng hợp ở trung du, đồng bằng, ven biển
    • Đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp
  • Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 26: Vấn đề phát triển KT - XH ở Bắc Trung Bộ

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 734

- Hệ thống hóa kiến thức về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ

- Khái quát những thế mạnh và hạn chế của vùng
- Quá trình hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư ngiệp
- Hình thành có cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Chưa có thông báo nào