PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Phát triển tổng hợp kinh tế biển
  • Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 27: Vấn đề phát triển KT - XH ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 586

- Hệ thống hóa các kiến thức về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

- Khái quát chung những thuận lợi và hạn chế của vùng, vấn đề phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
- Hướng dẫn chữa một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học,

Chưa có thông báo nào