PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Phát triển tổng hợp kinh tế biển
  • Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng
  • Câu hỏi
Bài 27: Vấn đề phát triển KT - XH ở Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ được mở vào ngày 30/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 27: Vấn đề phát triển KT - XH ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 307

- Hệ thống hóa các kiến thức về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

- Khái quát chung những thuận lợi và hạn chế của vùng, vấn đề phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
- Hướng dẫn chữa một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học,

Chưa có thông báo nào